Populiariausios žymos
Prisijunkite prie naujienų!

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir mes informuosime Jus apie mūsų veiklą bei geriausius specialius pasiūlymus. Įveskite savo el.paštą į žemiau esantį laukelį.

Ačiū! Jūsų elektroninio pašto adresas išsaugotas.

Paskola studijomsPaskola studijoms – tai valstybės garantuojama paskola moksleiviams ir studentams. Šios paskolos tikslas – padėti apmokėti su mokslu susijusias išlaidas, pvz., studijų mokestį, pragyvenimą studijų laikotarpiu, vadovėlių, kompiuterių ir kitų mokymosi priemonių įsigijimą ir pan. Kadangi garantiją suteikia valstybė, paskola studijoms yra vienintelė paskola, kuri suteikiama nereikalaujant, kad paskolos gavėjas turėtų kasmėnesinių pajamų. Kitu atžvilgiu paskola studijoms panaši į kitas paskolų rūšis, ją taip pat reikia grąžinti, todėl prieš suteikiant paskolą stengiamasi išsiaiškinti, kokiam tikslui paskola bus naudojama.

Pagrindinės paskolos studijoms gavimo sąlygos:

 • Paskolos studijoms palūkanų norma yra 5%. Studijų laikotarpiu paskolos gavėjas moka metines palūkanas, jos pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai pirma paskolos dalis pervedama į paskolos gavėjo banko sąskaitą. Palūkanos automatiškai nuskaičiuojamos nuo kitos pervedamos paskolos dalies sumos.
 • Pateikiant paraišką dėl paskolos studijoms, nereikalaujama banko sąskaitos išrašo, paskolos gavėjui nebūtina turėti darbą.
 • Didžiausią įmanomą paskolos studijoms sumą tvirtina Respublikos Vyriausybė. 2015/2016 mokslo metais didžiausia įmanoma paskolos studijoms suma buvo 14630 Eur.
 • Paskolos studijoms garantija dažniausiai būna dviejų fizinių asmenų laidavimas arba nekilnojamojo turto užstatas.
 • Paskolą studijoms vienu metu galima imti tik viename banke, t. y. paskolos studijoms sutarties negalima sudaryti vienu metu keliuose skirtinguose bankuose. Tačiau paskolą studijoms galimą perfinansuoti, t.y. perkelti paskolą iš vieno banko į kitą.
 • Jei paskolos gavėjas yra jaunesnis nei 18 metų moksleivis, jo teisėtas atstovas turi parašyti savo patvirtinimą banko formoje.

Dėl palyginti ilgo grąžinimo laikotarpio ir mažos palūkanų normos paskola studijoms yra palankus būdas apmokėti mokslą aukštojoje ar profesinėje mokykloje.

Paskolos studijoms gavimo tvarka

Paskolą studijoms turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai arba asmenys, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, kurių studijų trukmė pagal mokymo programą nėra trumpesnė kaip devyni mėnesiai ir kurie yra kurio nors universiteto ar aukštosios profesinės mokyklos nuolatinės studijų formos studentai Lietuvoje arba užsienio šalyje. Ištęstinių studijų studentas, klausytojas ar akademinėse atostogose esantis asmuo negali imti paskolos studijoms. Išimtis – mokytojų rengimo kursų dalyviai, dirbantys švietimo įstaigose ne mažiau kaip 18 valandų per savaitę.

Ištęstinių studijų studentai ar pagrindinę mokyklą baigę aukštesniųjų profesinių mokyklų studentai paskolos studijoms imti negali. Taip pat paskola studijoms nesuteikiama asmenims, laikinai sustabdžiusiems studijas universitete.

Reikalingi dokumentai gaunant paskolą studijoms

 • Paskolos paraiška užpildant banko nustatytą formą.
 • Paskolos gavėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (tapatybės kortelė, pasas), ne piliečiams – užsieniečio pasas ar užsienio šalies piliečio pasas kartu su galiojančiu leidimu gyventi ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui.
 • Laiduotojo asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir jų banko sąskaitos išrašai apie paskutinių 6 mėnesių pajamas. Kai kurie bankai savo taisyklėse yra numatę laiduotojų pajamų minimumą – paprastai tai būna minimalus atlyginimas.
 • Įkeičiant nekilnojamąjį turtą – vertinimo aktas ir draudimo liudijimas.
 • Paskolos gavėjo atstovo rašytinis sutikimas, jei paskolos studijoms gavėjas yra nepilnametis ar jo veiksnumas yra kitaip apribotas.
 • Jei paskolos gavėjas studijuoja ar įstoja į užsienio mokymo įstaigą, reikia pateikti mokymo įstaigos patvirtinimą, kuriame nurodyta mokymo programa, studijų forma ir numatyta trukmė, studijų pradžios laikas bei studijų programos kodas pagal ISCED.

Gaunant paskolą studijoms pirmą kartą

 • Paskolos studijoms sutartį galima sudaryti banko klientų aptarnavimo skyriuje ar prisijungus prie interneto banko su tapatybės kortele.
 • Paskolos laiduotojai turi sudaryti laidavimo sutartis banko klientų aptarnavimo skyriuje ar prisijungę prie interneto banko.
 • Jei laiduotojai pajamas gauna į kitą, ne paskolos teikėjo, banko sąskaitą, reikia pateikti ir laiduotojo banko sąskaitos išrašą.
 • Paskolos studijoms suma pervedama į paskolos gavėjo sąskaitą po to, kai paskolos teikėjas patikrino, ar paskolos gavėjas įvykdė visas numatytas sąlygas. Gaunant paskolą studijoms pirmą kartą ir įvykdžius visas numatytas sąlygas paskolos suma pradedama mokėti į paskolos gavėjo banko sąskaitą nuo spalio 1 d.

Pakartotinis paskolos studijoms gavimas

 • Paskolos gavėjui imant paskolą studijoms ne pirmą kartą ir pageidaujant, kad kitais mokslo metais paskolos suma būtų automatiškai pervedama į jo banko sąskaitą, neturi pateikti naujos paskolos paraiškos. Jei visos numatytos sąlygos yra įvykdytos, pinigai pervedami į sąskaitą automatiškai. Paskolos studijoms pinigai automatiškai nepervedami studijuojantiems užsienio šalyje ir ištęstinių studijų studentams.
 • Jei dėl kurios nors priežasties paskolos studijoms nepavyksta pervesti automatiškai, paskolos gavėjas nuo spalio 1 d. gali pateikti naują paraišką dėl paskolos studijoms pervedimo į sąskaitą apsilankęs banko klientų aptarnavimo skyriuje ar prisijungęs prie interneto banko.
 • Iki rugsėjo 14 d. banko klientų aptarnavimo skyriuje ar per interneto banką galima pateikti paraišką dėl paskolos atsisakymo ar jos sąlygų keitimo.
 • Imant paskolą studijoms ne pirmą kartą jos suma pradedama mokėti po visų paskolos gavimo sąlygų įvykdymo patikrinimo nuo rugsėjo 15 d. (antro ar vyresnio kurso studentams).

Paskolą studijoms galima imti kiekvienai mokslo metais iki gegužės 31 d. (imtinai).

Paskolos studijoms mokėjimo atidėjimas

Mokėjimo atidėjimo laikotarpiu nereikia mokėti paskolos pagrindinės sumos grąžinimo mokėjimų ar palūkanų. Paskolos studijoms palūkanas tuo metu moka valstybė. Mokėjimo atidėjimu galima pasinaudoti pateikus bankui tokį prašymą ir priežastį patvirtinantį dokumentą (iki 3 m. vaiko gimimo liudijimą, karo tarnybos liudijimą prieš privalomosios tarnybos laikotarpio pabaigą ir pan.).

Mokėjimo atidėjimo galima prašyti:

 • karo tarnybos laikotarpiui.
 • vaiko priežiūros laikotarpiui – vienas iš tėvų iki vaiko 3 m. amžiaus.
 • gydytojas rezidentas iki rezidentūros baigimo.

Svarbu! Mokėjimo atidėjimas taikomas nuo patvirtinančio dokumento pateikimo dienos, o ne nuo aplinkybių, suteikiančių teisę į mokėjimo atidėjimą, atsiradimo dienos.

Paskolos studijoms grąžinimas

Pasibaigus mokslams paskolos pagrindinės sumos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas vykdomas pagal banko sudarytą paskolos grąžinimo grafiką, paprastai mėnesiniai mokėjimai būna vienodo dydžio (anuiteto grafikas).

Paskolos studijoms pagrindinė sumos grąžinimą reikia pradėti ne vėliau kaip 1 metus po mokslo įstaigos baigimo. Visa paskolą kartu su palūkanomis reikia grąžinti per du kartus ilgesnį laikotarpį nei įprastinis tos mokslo įstaigos numatytas studijų laikas. Tai pat ir nutraukus studijas mokslo įstaigoje grąžinimą reikia pradėti ne vėliau kaip po 1 metų nuo studijų nutraukimo, t.y. paskolą studijoms būtina grąžinti ne vėliau kaip per pusantro karto ilgesnį laikotarpį nei studijavimo toje mokymo įstaigoje laikas (bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių).

Paskolą studijoms galima grąžinti ir prieš terminą, pateikus bankui tokį prašymą.

Paskolos studijoms garantija

 • Fizinio asmens laidavimas. Paskolos studijoms laiduotojų turi būti bent du pakankamai pajamų turintys Lietuvos Respublikos piliečiai ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui turintys asmenys. Laiduotojai turi pateikti paraišką ir sudaryti laidavimo sutartį banko klientų aptarnavimo skyriuje ar per interneto banką. Laidavimo sutartį laiduotojai gali sudaryti ir be paskolos gavėjo, tačiau jie turi žinoti paskolos gavėjo asmens kodą ir jo sudarytos paskolos studijoms sutarties numerį.
 • Garantija įkeičiant nekilnojamąjį turtą. Jei paskolos gavėjas laiduotojų neturi, paskolą studijoms galima imti ir įkeičiant nekilnojamąjį turtą. Studijoms suteikiamos paskolos suma neviršija 66% įkeisto nekilnojamojo turto vertės. Užstatas turi būti įvertintas banko pripažintos nekilnojamojo turto agentūros ir apdraustas visam paskolos laikotarpiui.

Lietuvoje paskolas studijoms teikia šie bankai

 • „DNB Bankas"
 • „Nordea Bank"
 • „SEB bankas"
 • „Swedbank"