Populiariausios žymos
Prisijunkite prie naujienų!

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir mes informuosime Jus apie mūsų veiklą bei geriausius specialius pasiūlymus. Įveskite savo el.paštą į žemiau esantį laukelį.

Ačiū! Jūsų elektroninio pašto adresas išsaugotas.

Fizinio asmens laidavimasLaidavimas (vartotojo laidavimas) – tai fizinio asmens suteikiama paskolos grąžinimo garantija. Laiduotojas įsipareigoja prisiimti atsakomybę už paskolos gavėjo imamą paskolą. Tuo atveju, jei paskolos gavėjas nebeįstengia grąžinti paskolos, laiduotojas privalo sumokėti susidariusią skolą.

Laidavimo sutartis galioja, jei joje pateikti kreditoriaus ir paskolos gavėjo duomenys, įvardyti jų įsipareigojimai, aiškiai išreikšta laiduotojo valia prisiimti šiuos įsipareigojimus tuo atveju, jei paskolos gavėjas nebeįstengia jų vykdyti bei nurodyta didžiausia laiduotojo atsakomybės suma. Tai reiškia, kad laidavimo sutartyje turi būti numatyta nuo kokios sumos laiduotojas už įsipareigojimų vykdymą nebeatsako, netgi jei kreditoriaus reikalavimas paskolos gavėjo atžvilgiu viršija šią sumą. Tokia sąlyga turi būti numatyta siekiant išvengti laiduotojo pernelyg didelio suvaržymo įsipareigojimais ir žymiai didesnės atsakomybės už paskolos gavėjo įsipareigojimus, nei buvo tikėtasi. Numatyta didžiausia laiduotojo atsakomybės suma dažnai būna šiek tiek didesnė nei paskolos suma, taip užtikrinama, jog atsiradus mokumo sunkumams bus sumokėtos taip pat ir palūkanos, delspinigiai bei sutarties mokestis.
Laidavimas nėra tik formalumas, padedantis gauti paskolą. Laidavimas reiškia, kad laiduotojas prisiima atsakomybę už suteikiamą paskolą. Atsiradus paskolos gavėjo įsiskolinimui laiduotojo atsakomybė yra sumokėti ir susidariusią skolą, ir kitus privalomus mokėjimus, pvz., paskolos palūkanas, baudas, delspinigius ir pan. Laiduotojas turi teisę reikalauti, kad paskolos gavėjas jam šias sumas grąžintu.

Laidavimas susijęs su pagrindiniu skolininku, t.y. jei kreditorius perleidžia kitam kreditoriui reikalavimus, kurių įvykdymą garantuoja laidavimas, naujam kreditoriui pereina ir tie reikalavimai, kurie kyla iš laidavimo sutarties nuostatų. Jei pasikeičia pagrindinis skolininkas, baigia galioti ir laidavimas.

Solidarioji atsakomybė

Apskritai paskolos gavėjas ir laiduotojas už paimtą paskolą atsako solidariai. Todėl sudarant laidavimo sutartį svarbu atkreipti dėmesį, ar ji numato laiduotojo atsakomybę už įsipareigojimų vykdymą tik po to, kai toks reikalavimas jau buvo pareikštas pagrindiniam skolininkui ir jis įsipareigojimų vykdyti nepradėjo. Tokiu atveju laiduotojui įsiskolinimas pereis tik tada, kai visos pagrindinio skolininko galimybės sumokėti skolą bus išnaudotos.

Taip pat laidavimo sutartyje paprastai numatoma, ar sudarytos paskolos sutarties pakeitimui reikalingas laiduotojo sutikimas, ar ne. Laiduotojas neatsako už skolininko sandorius, įvykdytus po laidavimo sutarties sudarymo, išskyrus atvejus, kai sudarant laidavimo sutartį buvo duotas išankstinis sutikimas tokius pakeitimus atlikti.

Laiduotojo teisės

Laiduotojas turi teisę paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu gauti iš paskolos teikėjo informacijos apie paskolos gavėjo įsipareigojimų vykdymą ir jo ekonominę situaciją. Pvz., apie tai, ar įsipareigojimai įvykdyti, kaip vyksta paskolos grąžinimas, ar neatsirado mokėjimo sunkumų.

Laidavimas – kreditiniai įsipareigojimai

Dažnai pasitaiko, kad laidavimo sutartis sudaroma nesuvokiant, jog laidavimas iš tikrųjų reiškia kreditinius įsipareigojimus. Pagal Lietuvos Respublikos prievolių teisės įstatymą laiduotojas ir pagrindinio skolininko pozicija yra lygiavertė – abu panašiai atsako už įsipareigojimų įvykdymą.

Prieš sudarant laidavimo sutartį svarbu gerai apsvarstyti, ar laiduotojas sugebės vykdyti galimus papildomus įsipareigojimus, jei paskolos gavėjas pats to padaryti nebeįstengs. Pvz., jei paskolos mėnesinė įmoka yra 160 eurų, laiduotojas turi įvertinti, ar jis galės mokėti 160 eurų kas mėnesį tuo atveju, jei paskolos gavėjas dėl kurių nors priežasčių paskolos grąžinti nebegalės. Laidavimo reikia atsisakyti, jei tai nėra tikrai būtina, kadangi laiduotojas prisiima labai didelę riziką.

Laidavimo sumos susigrąžinimas

Jei paskolos gavėjas įsiskolino ir laiduotojas jo skolas apmokėjo, laiduotojas turi teisę reikalauti, kad skolininkas jam grąžintų už skolą sumokėtus pinigus. Laiduotojo reikalavimas dėl laidavimo sumos susigrąžinimo nustoja galioti po 6 mėnesių nuo dienos, kai laiduotojas įvykdė įsipareigojimus arba nuo dienos, kai buvo pateiktas ieškinys dėl laiduotojo ir pagrindinio skolininko veiksmų.

Į ką atsižvelgti prieš sudarant laidavimo sutartį

  • Už ką laiduojama – laidavimo sutartyje gali būti punktas, numatantis laiduotojo atsakomybę už paskolos gavėjo ateityje sudaromus sandorius ir ateityje prisiimamus įsipareigojimus. Prieš pasirašant sutartį būtina apsvarstyti, ar tokia sutarties nuostata yra tinkama.
  • Laidavimo suma – laidavimo sutartyje turi būti nurodyta maksimali laiduotojo atsakomybės suma, t.y. didžiausia įmanoma suma, už kurią laiduotojas prisiima atsakomybę. Paprastai didžiausia laiduotojo atsakomybės suma būna šiek tiek didesnė nei paskolos gavėjui suteiktos paskolos suma, taip užtikrinama, jog bus apmokėtos ir kitos su pagrindinio skolininko prievolių įvykdymą susijusios išlaidos.
  • Solidarioji laidavimo atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos prievolių teisės įstatymą pagrindinis skolininkas ir laiduotojas paskolos teikėjui atsako solidariai, todėl gali atsitikti taip, jog paskolos teikėjas kreditinį reikalavimą pareiškia tiesiai laiduotojui, prieš tai nesikreipdamas į paskolos gavėją. Todėl svarbu atkreipti dėmesį, kaip laidavimo atsakomybę reguliuoja laidavimo sutarties nuostatos, ir visų pirma – ar laiduotojas privalo atsakyti už paskolos gavėjo įsipareigojimus tik tuo atveju, jei kreditoriaus reikalavimo neįstengia įvykdyti pagrindinis skolininkas. Tokia nuostata reiškia, kad paskolos teikėjas pirmiausia privalo reikalauti skolos apmokėjimo iš paskolos gavėjo ir tik tuomet, jei to pasiekti nepavyksta, pradėti reikalauti įsiskolinimo apmokėjimo iš laiduotojo.